top of page

TJENESTER

Litt bedre hver dag

Business Meeting
Brainstorming
Business Meeting

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektlederkompetanse med fokus på støtte til anskaffelser, oppgradering og videreutvikling av digitale støttesystemer.

ETABLERE OG UTVIKLE DITT POWER TEAM

Har din bedrift ambisjoner om å løfte sin kompetanse og bruk av Microsoft Power Platform? Hjelp til å komme i gang, få støtte fra utviklere med Power Platform og Azure kompetanse, la oss etablere Fusion team sammen med dere.

KARTLEGGING OG ARKITEKTUR

Bistand til kartleggingsprosesser på tvers av forretningsområder, Fokus på effektiv og bred involvering. Bruk av effektive digitale verktøy gjør det enklere for alle å gi sitt bidrag.
Få bistand til å se systemer på tvers og å ta gode arkitekturvalg som passer for din virksomhet.

bottom of page