Rådgivere og konsulenter med fokus på Dynamics 365, Power Platform og Office 365
Forretningsdrevet digitalisering og transformasjon 
 
Microsoft Dynamics 365, Dynamics Business Central, Power Platform, Office 365
Leveranser med fokus på brukerinvolvering og anvendelse
 

HVORDAN VI JOBBER


FORSTÅ  
Før vi igangsetter endring, jobber vi sammen med kunden til vi har en tydelig forståelse av forretningsmodell, verdier og mål. For å jobbe med løsningsdesign i Snowlion, må du ha minimum 10 års erfaring som leder / mellomleder i minimum to ulike industrier. Evnen til å forstå dynamikken i ulike forretningsmodeller og organisasjoner, er vår største styrke.

 

UTFORDRE
Vi tillater oss å utfordre alle antakelser om hva som er løsningen. Ikke minst hva som er problemet / utfordringen / muligheten - og bakenforliggende årsak. Skal vi levere verdifulle løsninger må vi sammen ha trygghet for at endringene vi gjør, og støttesystemene vi etablerer, faktisk gir ønsket effekt. Verdi = Funksjonalitet x Bruk Om vi ikke gjør det enklere for de som skal bruke løsningen for å løse sine oppgaver, er det lite sannsynlig at vi lykkes.

 

FORBEDRE

Vår leveranse er å bidra til forbedring. Forenklede eller mer effektive salgs- og markedsførings-prosesser. Bedre kundeservice. Økt samarbeid mellom salg, service og operasjon. Noen ganger noe så enkelt og målbart som automatisering av manuelle prosesser. Sammen med våre kunder, utforsker vi digitaliseringens mulighetsrom. 

 
 

VERDIER


OMSORGFULL 
I Snowlion bryr vi oss om våre kollegaer, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Ikke minst handler det om å bry seg om kvaliteten på og effekten av det vi leverer til våre kunder. Våre kunder er ikke "bare" bedrifter, det er mennesker som har valgt å gi oss tillit.


MODIG
Gjennom trivsel, humor og respekt, skaper vi rom for innovasjon og mot. Det er lov å ta modige valg. Strekker vi oss for langt, hjelper vi hverandre. Feiler vi, retter vi det opp sammen.

NYSGJERRIG 
Ønsket om å lære, forstå nye ting og se nye sammenhenger er viktige drivkrefter for å holde oss oppdatert og kompetente. I vårt arbeid er det helt avgjørende. Om du blir inspirert av å diskutere hvordan teknologi og innovasjon kan bidra til bedre prosesser og nye muligheter, vil du trives sammen med oss.
 

LITT BEDRE HVER DAG

 
 
 
 
 

KUNDER

KONTAKT

Ta gjerne kontakt med oss - for en uforpliktende prat.

Snowlion Consulting AS

Organisasjonsnummer: 917 020 612 MVA

Våre kontorer:

Fredrikstad: Storgata 6, 1607 Fredrikstad

Horten: Storgata 20, 3181 Horten

Postadresse:

Snowlion Consulting AS

Storgata 20

3181 Horten

support [at] snowlion . no

Fakturaadresse:

snowlionconsultingas [at] ebilag . com

 
 
  • White LinkedIn Icon

© Snowlion Consulting AS