top of page
Arbeide sammen om prosjekt

SNOWLION

Prosjektledelse - Rådgivning - Systemutvikling
Dynamics 365 / Power Platform

TJENESTER

Microsoft Dynamics 365 / Power Platform - Prosjektledelse - Anskaffelser - Arkitektur - Systemutvikling

Business Meeting

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektlederkompetanse med fokus på støtte til anskaffelser, oppgradering og videreutvikling av forretningssystemer.

ETABLERE OG UTVIKLE DITT POWER TEAM

Har din bedrift ambisjoner om å løfte sin digitale kompetanse.  Etablering av Microsoft Power Platform som intern platform for automatisering.

Kolleger jobber sammen
Business Meeting

KARTLEGGING OG ARKITEKTUR

Bistand til kartleggingsprosesser på tvers av forretningsområder. Fokus på effektiv og bred involvering. Effektive digitale verktøy gjør det enklere for alle å gi sitt bidrag.
Få bistand til å se systemer på tvers og å ta gode valg som passer for din virksomhet.

SYSTEMUTVIKLING

Vi har utviklere som jobber med Microsoft Power Platform- Azure; Logic Apps, Functions, API Management, Build Pipelines, Integrasjoner....

programmering Console

SNOW SAMHANDLING

Storgata 6, 1607 Fredrikstad

Telefon : 911 17 197

Takk for innsendingen din!

bottom of page