Personvernerklæring

 

I denne personvernerklæringen gir vi opplysninger om hvordan Snowlion Consulting AS samler inn og anvender personopplysninger, slik som navn, adresse, telefonnummer, epost mv (Personopplysninger | Datatilsynet).

 

 

Hvorfor og hvordan vi samler personopplysninger

 

Snowlion har behov for persondata for å kunne behandle kunder, leverandører og samarbeidspartnere på en god måte. Vi er konsulenter og benytter opplysningene til salgsaktiviteter, oppfølging/support og informasjonsinnhenting, for å sikre den beste kundeopplevelsen og leveransen. Snowlion registrerer personopplysninger i et CRM system, i epost og andre tilhørende støttesystemer.

 

Snowlion samler inn personopplysninger, hovedsakelig gjennom dialog med den enkelte person, og bruker ikke informasjonen til annet enn å tjene kundeforholdet eller regnskapsmessige forhold.

 

 

Hvilke personopplysninger vi samler inn

 

Foruten nødvendige informasjon om ansatte, samler Snowlion følgende personopplysninger:

 

  • Navn

  • Stilling

  • Telefonnummer

  • Epost adresse

  • Arbeidsgiver

 

Snowlion samler ikke sensitive personopplysninger for andre enn ansatte.

 

 

Lagringstid

 

Snowlion oppbevarer personopplysninger inntil vi blir bedt om å slette de.

 

 

Innsyn, retting og sletting av dine persondata

 

Personopplysninger eies av den enkelte person, som har rett til innsyn, retting og sletting av lagrede data. Snowlion må beholde et minimum av opplysninger for å ivareta regnskapsmessige krav.

 

 

Adgang til lagrede persondata

 

Ta kontakt med oss for å få tilgang til opplysningene vi har lagret om deg.

 

I Snowlion har alle ansatte tilgang til personopplysninger om våre kunders, leverandørers og samarbeidspartneres kontaktpersoner. Opplysninger lagret ifm regnskap, samt om ansatte, er tilgjengelig kun for daglig leder og administrasjon/regnskap.

 

 

Personvernansvarlig

 

Daglig leder i Snowlion er ansvarlig for innsamling, lagring og bruk av alle personopplysninger.

© Snowlion Consulting AS