HVORDAN VI JOBBER


FORSTÅ  
Før vi igangsetter endring, jobber vi sammen med kunden til vi har en tydelig forståelse av forretningsmodell, verdier og mål. For å jobbe med løsningsdesign i Snowlion, må du ha minimum 10 års erfaring som leder / mellomleder i minimum to ulike industrier. Evnen til å forstå dynamikken i ulike forretningsmodeller og organisasjoner, er vår største styrke.

 

UTFORDRE
Vi tillater oss å utfordre alle antakelser om hva som er løsningen. Ikke minst hva som er problemet / utfordringen / muligheten - og bakenforliggende årsak. Skal vi levere verdifulle løsninger må vi sammen ha trygghet for at endringene vi gjør, og støttesystemene vi etablerer, faktisk gir ønsket effekt. Verdi = Funksjonalitet x Bruk Om vi ikke gjør det enklere for de som skal bruke løsningen for å løse sine oppgaver, er det lite sannsynlig at vi lykkes.

 

FORBEDRE

Vår leveranse er å bidra til forbedring. Forenklede eller mer effektive salgs- og markedsførings-prosesser. Bedre kundeservice. Økt samarbeid mellom salg, service og operasjon. Noen ganger noe så enkelt og målbart som automatisering av manuelle prosesser. Sammen med våre kunder, utforsker vi digitaliseringens mulighetsrom. 

 
 

© Snowlion Consulting AS